info@hepsikulada.com
250 TL ve üzeri alışverişlerde ÜCRETSİZ KARGO

Gizlilik Politikası (KVK)

SINIRLI SORUMLU KULA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu “SINIRLI SORUMLU KULA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİKişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), SINIRLI SORUMLU KULA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ” veya Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, SINIRLI SORUMLU KULA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİÇalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

 

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

 

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden www.hepsikulada.com ’dan erişilebilir.

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

 • Personel ve İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi sebebiyle kişisel veriler işlenebilmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, kişisel veriler işlenebilmekte ve yetkili kuruluşlar ile ek önlemler alınarak paylaşılabilmektedir.
 • İş başvurularının toplanması sırasında, çalışan adaylarının çeşitli platformlardan elde edilen kişisel verileri toplanabilmekte ise şirket politikalarına uygun olmayan veriler bakımından imha prosedürleri uygulanmaktadır.
 • Personel işe girişlerinin yapılması, özlük dosyalarının oluşturulması sebebiyle çalışanların dışındaki kişi gruplarının da kişisel verileri elde edilebilmektedir.
 • Personel özlük işlerini takibi çeşitli yazılımlar ve hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve veriler bu şekilde kayıt altına alınmaktadır.
 • Haberler, organizasyonlar ve etkinliklerin paylaşılması amacıyla şirket dergisi çıkarılmakta, bu dergilerde, ilgili kişilerin onayı ile görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler paylaşılabilmektedir.
 • Sözleşmeli avukata iş devredilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi faaliyetleri kapsamında elde edilen veriler aktarılabilmektedir.
 • E-ticaret faaliyetleri kapsamında,
 • Pazar yerleri müşterileri üzerinden siparişlerin alınması, sipariş ile gelen müşteri verilerinin otomatik olarak muhasebe programına işlenmesi sırasında kimlik, iletişim, sipariş tarihi, sipariş tutarı, ürün kodu, ürün adı, kargo koşulu bilgileri elde edilebilmektedir.
 • Pazar yerleri tarafından paylaşılan bilgiler malın teslim faaliyetleri sebebiyle işlenmekte, Lojistik ve Kargo şirketleri ile paylaşılabilmektedir.
 • Web siteleri üzerinden tarayıcı bildirim onayı ile “push notification” sistemi ile kampanyalar hakkında bilgi vermek üzere müşteriye kampanya bilgisi gönderilebilmektedir.
 • Web sitesi üyelik süreçleri, e-mail ve telefonla sms bilgi alma onayı alınması , web sitesi üyesinin sipariş aşamasına geçmesi, siparişi tamamlanması, tüketici ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi yapılması, Ürün iadesi için müşteri banka bilgilerinin alınması havale bildirim formu ile alınması sırasında kişisel veriler gerekli önlemler ve onaylar alınarak toplanmaktadır.
 • Web sitesi üzerinden çerez politikasında detaylı şekilde açıklanan çerezler toplanmaktadır.
 • Şirket tarafından telefon üzerinden canlı destek sağlanmaktadır.
 • Mobil uygulamalar üzerinden bildirim izni alınarak, web sitesi üzerinde e-mail izni alınan kullanıcılara kampanyalar hakkında bildirim yapabilmek amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.
 • Web sitesi e-bayi sistemi üzerinden online tahsilat süreçleri yürütülmektedir.
 • Şirketin satın alma, satış ve sipariş, lojistik süreçlerinin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde, bu sürece katılan ilgili kişilere ilişkin kişisel veriler iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sipariş süreçlerinin yürütülmesi gümrük işlemlerinin yapılması, lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinin takibi amaçlarıyla işlenebilmekte ve bu sürece dahil olan üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu durumda ek önlemler alınmaktadır.
 • Müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi sırasında talep ve şikayetlere geri dönüş yapılabilmesi amacıyla kişisel veriler işlenebilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 • Bilgi teknolojileri faaliyetleri kapsamında, Şirket üçüncü taraf olan hizmet sağlayıcılarından sunucu, yazılım, donanım , bakım desteği almakta olup, gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel verileri paylaşabilmektedir. Şirket tarafından kullanılan yazılım ve donanımlar yoluyla kişisel veriler işlenebilmekte ve elektronik ortamda da saklanabilmektedir.
 • İletişim, e-posta ve internet trafiğinin takibi faaliyetleri çerçevesinde e-posta içerikleri ve gönderilme tarihi gibi tüm veriler ve Şirket tesis ve yerleşkelerinde sağlanan internet erişimine ilişkin 5651 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Internet Erişim Kaydı Tutulmasına Yönelik Kanun nedeniyle tüm internet trafiği bilgileri Şirket tarafından takip edilebilmekte ve gerektiğinde işlenebilmektedir.
 • Güvenlik kameraları ile Şirket binalarının ve yerleşkelerinin bazı bölümleri izlenebilmektedir.
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde, bankalar ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ödemelerin yapılması, beyannamelerin verilmesi, faturaların kesilmesi, işlenmesi, tahsilatların yapılması, şirket yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, mali denetimlerin yaptırılması, teşvik süreçlerinin yürütülmesi, noter ve benzeri kamu kurum kuruluşları ile süreçlerinin yürütülmesi sırasında kişisel verileriniz işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Şirket üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından yazılım desteği almaktadır.